Il·lustració per al llibre infantil “Nevada a Can Pingàs”
de Tatiana Dunyó & Laia Baldevey.


Explora més sobre:
O salta a qualsevol dels meus altres treballs: