Algunes il·lustracions del llibre
Històries de Temor per a Joves Ebrencs,
de David González.

Un llibre destinat a la recuperació del folklore de les terres de l’Ebre
2021

Explora més sobre:
O salta a qualsevol dels meus altres treballs: